ایزو 10004
ایزو سنجش رضایت مشتری
مدیریت کیفیت- رضایت مشتری- اصولی برای کنترل و سنجش ایزو 10004 اصولی در تعریف و اجرای فرایند هایی در کنترل و اندازه گیری رضایتمندی مشتری فراهم می آورد. و بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع یا محصول ارائه شده سازمان بکار می رود. توجه ایزو 10004 بر مشتریااین خارج از سازمان است.


بازدید این صفحه: 21368     بازدید کل: 172912

Untitled Document