s صدور گواهینامه ایزو،ایزو

ایزو 14001: مدیریت کیفیت زیست محیطی
افزایش کارایی، افزایش سود و تضمین فعالیت های زیست محیطی
ایزو 14001 استاندارد معروف بین المللی برای مدیریت کیفیت با در نظر گرفتن نگرانی های زیست محیطی است . ما پروسه تایید ایزو 14001 را به فرصتی برای شما تبدیل کرده ایم تا کارایی شرکت خود را افزایش داده و سود شرکت را بیشتر کرده و مهم تر از همه فعالیت های صوتی زیست محیطی را تضمین کند. در راهکار منحصر بفرد گواهینامه کیفیت، ما فرایند را در هر روش ممکنی ارائه داده و خدماتی فراهم می کنیم که نیازهای فردی شما را تامین می کند. با این پیش فرض، بازرسان این ایزو روشهایی را برای بهره وری شما کشف می کنند.
ما علایق خود را در این راه نشان دادیم، توجه ما بر موفقیت شما در محتوی ایزو 14001 می باشد . برای ارائه خدمات گواهی ایزو، برنامه ممیزی داخلی ایزو خود را با اهداف تجاری شما هم طراز کنیم. با این کار شما را در دستیابی به اهداف مدیریت کیفیت یاری می کنیم.بازدید این صفحه: 21368     بازدید کل: 172909

Untitled Document