اخذ ایزوی معتبر

اخذ ایزوی معتبر

طرح ریزی و اجرای استاندارد ایزو ۱۰۰۰۳- رضایت مشتری- راهنمائی برای حل اختلاف برون سازمانی

اصول طرح ریزی و اجرای استاندارد ایزو ۱۰۰۰۳- رضایت مشتری- راهنمائی برای حل اختلاف برون سازمانی ۶ طرح ریزی، طراحی و توسعـــه ۶-۱ کلیــــات سازمان بایستی طرح ریزی، طراحی و توسعه یک فرآیند حل اختلاف اثربخش و کارا را انجام دهد. این امر شامل ایجاد روشهای اجرائی ضروری برای فرآیند حل اختلاف است. ۶-۲ اهــــداف سازمان بایستی اهدافی که قرار …

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ بازدید: 73

ورودی‏های ارزش گذاری برند بر اساس استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸

۶- ورودی‏های ضروری ارزش گذاری ۶-۱- داده های مالی و مرتبط با بازار برای ارزیابی ابعاد و گرایش بازاری که برند در آن فعالیت می کند ارزیاب می بایست به بازنگری انتقادی حجم بازار، ارزش، حاشیه سود و کانالهای فعلی و پیش بینی شده بپردازد. ارزیاب باید از انعکاس نتایج این تحلیل در پیش بینی صورت گرفته اطمینان حاصل نماید. …

۱۳۹۸/۰۸/۲۹ بازدید: 66

نظامنامه استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ تجهیزات پزشکی -ISO 13485

بخش اول:دامنه کاربرد  این نظام نامه در حقیقت چگونگی حصول به کیفیت بر اساس استاندارد     ISO13485:2003و خواسته ها و الزامات مشتری و نیز الزامات قانونی را تشریح می نماید. هدف از استفاده از این استانداردها دستیابی به بالاترین خواسته های مشتری جهت تامین رضایت مشتری و اثبات توانائیهای خود در ارائه محصولات با کیفیت می باشد. عمده محصولات تولیدی این …

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ بازدید: 82

The ISO 31000 standard in supply chain risk management

INTRODUCTION Supply chain problems can generate huge losses for companies, as happened in the last decade with Boeing, Cisco and Pfizer, which suffered losses of US$ 2 billion, US$ 2.25 billion and US$ 2.8 billion, respectively (Hunt et al., 2010). Other notable examples of supply chain interruptions can be found in Sodhi et al. (2012). In the automotive industry, for …

۱۳۹۸/۰۸/۱۱ بازدید: 120

نحوه تنظیم و چگونگی نگارش HSE PLAN ( نمونه HSE PLAN – برنامه ایمنی و بهداشت )- قسمت چهارم

۱۲٫۲٫آموزش های HSE همانطور که اشاره شد شبکه آموزشی نیازمند گروهی از بازرسان و مدیران آموزش دیده است، مهارتهای آموزشی فنی و آموزش های وظایف شخصی برای نیروهای جدید به هر حال هر بخشی از صنعت و یا مهارتهای آموزشی شامل یک عنصر کلیدی از آموزش های ایمنی است. سایت آموزش HSE توسط شبکه ای از نیروی کار توسعه و …

۱۳۹۸/۰۸/۰۶ بازدید: 77