آموزش سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

2018/05/27 بازدید: 2,807

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۵ نسبت به ویرایش سال ۲۰۰۸

تشریح اصول مدیریت کیفیت

تظریح الزامات اجرایی ممیزی

کارگاه ممیزی داخلی

ثبت نام

عنوان هزینه شرکت در دوره گواهینامه brs گواهینامه irca تعداد
ثبت نام عادی 700,000 تومان
ثبت نام مشتریان BRS 560,000 تومان
ثبت نام گروهی(حداقل 3نفر) 560,000 تومان

توضیحات دوره

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت

تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۵ نسبت به ویرایش سال ۲۰۰۸

تشریح اصول مدیریت کیفیت

تظریح الزامات اجرایی ممیزی

کارگاه ممیزی داخلی

مدرس:مهندس میلاد پور حسن

مدت دوره: ۵ روز (۲۷و۲۸و۲۹تیر و ۴و ۵ مردادماه ۹۷)

هزینه شرکت در دوره:۷،۰۰۰،۰۰۰ریال

صدور گواهینامه از آکادمی بین المللی BRS مبلغ: ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

صدور گواهینامه تحت اعتبارIRCA به مبلغ:   ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ریال

رزومه مدرس

مدرس و سرممیز مورد تایید سازمان جهانی استاندارد