روز جهانی ایمنی مواد غذایی

2021/06/07 بازدید: 209

موضوع امسال روز جهانی ایمنی مواد غذایی “امروز غذای ایمن برای یک فردا سالم” است.  هدف این است که همه را گرد هم آورد تا روی پیشگیری ، شناسایی و مدیریت خطرات ناشی از غذا تمرکز کنند.  صنایع غذایی همیشه چراغی برای نوآوری بوده، در هنگام آسیب رساندن به مصرف کننده هیچ کس در تجارت مواد غذایی سود نمی برد. بنابراین ایمنی مواد غذایی غیررقابتی است.  با بهره برداری داده های خود شرکت، می توان از آن برای شناسایی سریع روندها و ناهنجاری ها استفاده کرد.  دنیای ما به سرعت در حال تغییر و عادات مصرف کننده سریعتر در حال تغییر است. بنابراین برای اطمینان از غذای ایمن، باید به داده ها و تحول تجزیه و تحلیل پیش بینی توجه کرد.

روز جهانی ایمنی غذا در سال ۲۰۱۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرفی شده و هدف آن رویارویی و در نهایت ریشه کن کردن بیماری های منتقله از غذا در سراسر جهان است.

این کار یک همکاری مشترک WHO و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و همراه با سایر کشورهای عضو و سازمان هایی برای از بین بردن خطرات احتمالی بیماری های غذایی همکاری می کنند، می باشد.

در وب سایت WHO آمده است: “ایمنی مواد غذایی یک مسئولیت مشترک بین دولت ها، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. همه باید از مزرعه تا میز دیگر نقشی داشته باشند تا از ایمن و سالم بودن غذایی که مصرف می کنیم اطمینان حاصل کنند.”

با این اوصاف ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) تأکید می کند که تولید و مصرف غذای بی خطر فواید فوری و طولانی مدت برای مردم ، کره زمین و اقتصاد دارد. ۷ ژوئن هر سال در سطح جهانی با “روز جهانی ایمنی غذا” مطابق با سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، که هر ساله به منظور افزایش آگاهی در مورد خطرات ناشی از مواد غذایی و کمک به پیشگیری ، کشف و مدیریت بیماری های نامطبوع ، در جهان به عنوان یک انسان پایدار کمک می کند ، مشخص می شود. توسعه از طریق امنیت غذایی مناسب. امسال نظارت جهانی ایمنی مواد غذایی به ویژه خطرات مرتبط با اقدامات مضر غذا خوردن را در پس زمینه بیماری همه گیر ویروس کرونا (Covid-19) برجسته می کنند.

با توجه به بحران Covid-19 ، نیاز شدیدتری برای اطمینان از مراقبت های بهداشتی بوجود امده است. تقویت ایمنی، از بین بردن شیوع بیماری های منتقله از غذا ، ایجاد روش های بهداشتی در حوزه های کشاورزی ، بازار و هرجای دیگر که درگیر معاملات مواد غذایی است ، ضروری تر شده است.

#مواد غذایی #ایمنی #صنایع غذایی #روز جهانی #مدیریت #غذا 

منبع: https://brs.ir/node/232