اتمام ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت آب وفاضلاب استان قزوین وصدور گواهینامه توسط شرکت BRSM

2021/07/26 بازدید: 52

ممیزی مرحله دوم سیستم مدیریت یکپارچه شرکت آب وفاضلاب استان قزوین در تاریخ ۲۸ و۲۹ مرداد ۱۴۰۰ توسط تیم ممیزی شرکت بیکران راهکار سعادتBRSM وبر اساس استانداردهای ISO9001:2015- ISO14001:2015-ISO45001:2018 برگزار گردید. در این ممیزی پس از برگزاری جلسه افتتاحیه ومعرفی تیم ممیزی، برنامه زمان بندی انجام فرآیند ممیزی توسط ممیزین ونماینده فرآیندهای کاری سازمان مورد بررسی قرار گرفته ونهایی گردید.

فرآیند ممیزی طی جلسه برگزار گردیده با مدیریت ارشد سازمان آقای دکتر بیرانوندی آغاز گردید ودر ادامه واحدهای آزمایشگاه، امور قزوین‌ ( شامل بهره ‌برداری و توسعه آب  و فاضلاب ،  مشترکین و مهندسی(، بهره برداری و توسعه آب، بهره برداری و توسعه فاضلاب، دفتر مطالعات و بررسی های فنی، بازرگانی،‌ HSE، مشترکین، آموزش، توسعه مدیریت و روابط عمومی مورد ممیزی قرار گرفت. در جلسه اختتامیه تیم ممیزی ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام گردیده توسط واحدهای شرکت آب وفاضلاب استان قزوین در راستای اجرای صحیح الزامات سیستم مدیریت یکپارچه پیشنهادات بهبود را ارائه واین شرکت را جهت ثبت وصدور گواهینامه های ISO9001:2015-ISO14001:2015-ISO45001:2018‌توصیه نمود. 

شرکت آب وفاضلاب استان قزوین در تاریخ ۳/۳/۷۲به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وشهرهای قلمرو فعالیت شرکت با تعداد ۲۵۴۵۸۱مشترک آب وتعداد ۱۷۵۰۶۵واحد فاضلاب بوده ودر قالب ۶شهرستان و۲۶شهر تحت پوشش ، مدیریت می شود.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :طبق ماده ۲اساسنامه ایجاد تاسیسات تامین آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب وهمچنین بهره برداری از تاسیسات تامین وتصفیه وتوزیع آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری انتقال وتصفیه فاضلاب می باشد.

از جمله نقاط قوت اعلام گردیده توسط تیم ممیزی می توان به تعهد و تخصص مدیریت ارشد سازمان وحمایتهای ایشان ازتامین منابع و اجرای صحیح  سیستم مدیریت یکپارچه در سطح استان، تعهد و تخصص مدیران واحدها، سیستم های نرم افزاری از جمله CRMو تله متری، ریشه یابی اقدام اصلاحی به عنوان نقطه قوت، گزارشات آماری اثربخش در واحد HSE، آزمایشگاه شرکت، سوابق نظر سنجی در واحد آموزش اشاره نمود.
شرکت بیکران راهکار سعادت نماینده رسمی شرکت BRSM‌در ایران می باشد. این شرکت علاوه بر اعتبارات بین المللی و عضویت در سازمان جهانی IAF ، مورد تائید مرکز ملی تائید صلاحیت ایران NACI‌می باشد و گواهینامه های صادر گردیده جهت شرکت آب وفاضلاب استان قزوین تحت اعتبار NACI‌قرارداده شده است.

تحقیق و توسعه شرکت BRS

تهران سعادت آباد خیابان سپیدار پلاک ۱۰

تلفن : ۰۲۱۲۶۷۶۱۲۸۱

www.BRSMENA.com

www.BRS.ir

https://brs.ir/node/245

www.abfaqazvin.ir