آخرین گزارش IPCC جهت تغییرات آب و هوایی

2021/08/23 بازدید: 164

ISO از سیاست گذاران با راه حل های مورد توافق بین المللی پشتیبانی می کند.

بر اساس آخرین یافته های هیئت دولت تغییرات آب و هوا (IPCC) ، برجسته ترین مقام جهانی در زمینه آب و هوا ، اگر اقدامات جدی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام نشود ، آینده بشر مبهم به نظر می رسد.

این گزارش که هفته گذشته منتشر شد ، بیان می کند که ” کاهش فوری ، سریع و وسیع در انتشار گازهای گلخانه ای باید اعمال شود، حدود کاهش گرمایش به نزدیک ۱٫۵ درجه سانتیگراد یا حتی ۲ درجه سانتی گراد “. عواقب نادیده گرفتن آن می تواند پیامدهای جدی برای کشاورزی و سلامتی جهان داشته باشد و باعث بروز حوادث شدید آب و هوایی و بلایای طبیعی شود.

دانشمندان برجسته جهان به دولتها در مورد خطرات تعهد ناکافی در مذاکرات آب و هوایی COP26 در گلاسکو امسال هشدار جدی می دهند. با توجه به اهمیت دستیابی به این نقاط عطف ، ISO در حال توسعه یک کیت در بحث موضوع آب و هوا است تا به اعضای خود در تعامل با دولت ها و سیاست گذاران خود برای تسریع راه حل های تغییر آب و هوا کمک کند.

استانداردهای بین المللی با ارائه نوآوری ها، اقدامات، دستورالعمل ها و بهترین شیوه های اجرایی، جزء لاینفک ماتریس اقدامات اقلیمی هستند. این اقدامات همچنین برای حمایت از فناوری های جدید مانند فناوری های تجدیدپذیر و مدیریت محیط زیست اساسی هستند. اینها شامل ISO 14064 برای تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای، ISO 14067 برای محاسبه میزان کربن محصولات و ISO 14080 برای روشهای موثرتر در اقدامات اقلیمی است.

تعدادی از استانداردهای حامی مالی سبز و پایدار نیز در حال ورود به بازار سرمایه گذاری هستند.

سرجیو موخیکا ، دبیرکل ISO در مورد فوریت اقدامات اقلیمی اظهار داشت که استانداردهای بین المللی باید بیش از هر زمان دیگری در راستای COP26 باشند.

ما می دانیم که استانداردهای بین المللی نقش مهمی در حمایت از راه حل هایی که باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شود ، ایفا می کنند. علاوه بر این ، آنها برای کمک به دولتها در اجرای سیاستهای پیشگیرانه برای دستیابی به برنامه های موثر در تغییرات اقلیمی بسیار مهم هستند.

در اجلاس COP26 همه طرفهای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا گرد هم می آیند تا اقدامات در راستای اهداف توافقنامه پاریس تسریع شود، که از ۳۱ اکتبر تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۱ در گلاسکو ، انگلستان برگزار می شود.

تغییرات آب و هوایی اقلیم، استاندارد، گاز گلخانه ای، گرمایش زمین

https://www.iso.org/news/ref2713.html

https://brs.ir/node/252