EPA

2021/09/02 بازدید: 149

برخورداری از آب سالم و کافی حق اولیه همه انسان ها است. امروزه در بسیاری از نقاط مختلف جهان منابع آب شرب رو به کاهش می باشد و یا به علت ورود آلاینده های مختلف، کیفیت مطلوب خود را از دست داده اند. اغلب کشورها جهت تهیه و توزیع آب سالم و قابل شرب برای هر یک از پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب حدودی را در نظر گرفته و به عنوان استاندارد تدوین کرده اند که سازمان های آبرسانی ملزم به رعایت این حدود می باشند. اصلی ترین مرجع تعیین کننده سلامت آب شرب در هر کشوری «استاندارد کیفیت آب شرب» آن کشور می باشد. در این تحقیق، استانداردهای کیفی آب آشامیدنی در برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. هر کشوری، امکانات و منابع اقتصادی، تکنولوژیکی و از همه مهمتر خصوصیات منابع آب مخصوص به خود را داراست، لذا لزوم تهیه و تدوین استاندارد کیفیت آب شرب به صورت مجزا برای هر کشور امری ضروری به حساب می آید. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، آب آشامیدنی سالم در طی مصرف نباید خطری را متوجه سلامت مصرف کنندگان نماید. در بررسی های اخیر استانداردهای فعلی کشور ایران در خصوص کیفیت آب آشامیدنی، یعنی استاندارد ۱۰۵۳ و استاندارد ۱۰۱۱ موسسه استاندارد و مقایسه آن ها با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و اتحادیه اروپا (EEA)، پیشنهادات مختلفی برای ارتقا سطح استاندارد ایران ارائه گردیده است.

استانداردهای آب آشامیدنی پارامترهای کیفیت برای آب آشامیدنی را توصیف می کند. انسان ها در این سیاره نیاز به آب آشامیدنی برای زنده ماندن دارند. البته این آب ممکن است دارای بسیاری از مواد مضر باشد که باعث بروز بیماری و مشکلات گوناگونی شوند. به همین دلیل ،استانداردهای جهانی برای آب آشامیدنی به وجود آمده است.

اما توجه به این نکته ضروریست که استانداردها وجود داشته باشند و اعمال شوند. غلظت مجاز ترکیبات فردی ممکن است تا ده برابر از یک مجموعه از استانداردها به مجموعه دیگر متفاوت باشد .

بسیاری از کشورهای توسعه یافته، استانداردهای مورد نیاز در کشور خود را مشخص می کنند. 

به عنوان مثال ،در اروپا این استاندارد شامل دستورالعمل آب آشامیدنی اروپا است  و در ایالات متحده آمریکا آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) استانداردها را طبق الزام قانون آب آشامیدنی تأسیس می کند.

استاندارد های آب آشامیدنی در سایر کشور ها

بسیاری از کشورها همچنین استانداردهای خاص خود را در کشور اعمال می کنند که ممکن است دقیق تر و یا شامل پارامترهای اضافی باشند. استانداردهای EPA در ایالات متحده آمریکا استانداردهای بین المللی نیست، زیرا آنها فقط به یک کشور واحد اعمال می شوند، با این حال، بسیاری از کشورها برای راهنمایی های علمی و بهداشت عمومی مناسب به ایالات متحده آمریکا مراجعه می کنند و ممکن است استانداردهای ایالات متحده را ارجاع دهند یا تصویب کنند.

برای کشورهای بدون چارچوب قانونی یا اداری برای چنین استانداردهایی، سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل هایی را در مورد استانداردهای آب آشامیدنی در اختیار قرار داده است.

شرکت بیکران راهکار سعادت

اخذ ایزو، استاندارد، ایزو، گواهینامه ایزو، سازمان جهانی استاندارد، استاندارد آب، مشخصات آب آشامیدنی، استاندارد آب آشامیدنی ایران

https://brs.ir/node/253