آکادمی آموزش BRS برگزار می کند: وبینار دوره آموزش سیستم (نظام) پیشنهادات

2021/09/05 بازدید: 136

ضرورت مشارکت کارکنان در سازمانهای امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است

نظام پیشنهادات، تکنیکی است که میتوان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن میتوانند پیشنهادات، ایده ها ، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارساییهای موجود در روند کاری و یا بهبود روشهای انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند.

نظام یا سیستم پیشنهادات ، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن می‌توانند پیشنهادات، ایده‌ها ، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارسایی‌های موجود در روند کاری و یا بهبود روشهای انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکه در آن راه چاره نیز ارائه می‌گردد.

 البته باید توجه نمود نظام پیشنهادات فقط به معنی انتقاد نیست و فقط به بیان مشکلات پرداخته نمی شود، بلکه راه حلهای رفع مشکلات نیز ارائه می شود. از این طریق کارکنان می توانند به همه امور و فعالیتهای سازمان بپردازند و پیشنهادهای اصلاحی خود را بر اساس فرآیندی مشخص تدوین و ارائه نمایند.

استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در یک سازمان توجه و حساسیت کارکنان را به فرآیندهای کار بیشتر کرده و باعث مشارکت بیشتر کارکنان در سازمان شده و با افزایش مشارکت، خلاقیت و انگیزه کارکنان، راهکارهای عملی برای حل مسائل و مشکلات سازمان پیدا می شود.

این دوره آموزشی مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی، تحقق اهداف سازمان و استفاده از خرد جمعی در مسیر، شرکت ها و سازمانها برنامه ریزی و تولید شده است. در این دوره آموزشی شرکت کنند گان با مباحثی همچون   معرفی نظام پیشنهادها(چیستی،ارکان،فرآیندها،ماموریت و …) ،  تشریح کاربری و اهداف استقرار نظام پیشنهادها در سازمانها، تاریخچه استقرار نظام پیشنهادها در جهان و ایران ، آشنایی با ساختار اجرایی و گردش کار نظام پیشنهادها ، ابعاد و ویژگیهای رویکردهای نوین نظام پیشنهادها ،  آموزش  عوامل کلیدی موفقیت نظام پیشنهادها در کشور،   آسیب شناسی تجارب اجرای نظام پیشنهادها،  تبیین مفهوم پیشنهاد (تعریف،دامنه،محدوده و …)،  پیش نیازهای استقرار نظام پیشنهادها ، چگونگی طراحی و استقرار نظام پیشنهادها و .. آشنا می گردند.

مدرس این دوره استاد سعید رمضانی با سوابق تدریس  در دانشگاههای مطرح کشور و آموزش دوره های آزاد مدیریت و مهندسی صنایع و سوابق اجرایی در راه اندازی و توسعه کسب و کارها می باشد.  تحصیلات ایشان دکترای مدیریت سیستم از دانشگاه تهران و مهندسی صنایع بوده و علاوه بر موضوع آموزش ایشان سابقه همکاری های متعدد در حوزه های چاپ و نشر و ممیزی های سیستم های مدیریت با شرکت بیکران راهکار سعادت (BRS) را داشته اند.

مدیریت آکادمی آموزش  BRS در راستای ماموریت و رسالت اصلی خود در سال ۱۴۰۰ با همکاری شرکت بین المللی BRSM، دوره های آموزشی متعددی را در سرفصلهای مدیریتی از جمله استاندارد های ایزو ، استاندارد های محصولی همانند CE  ، نظامهای مدیریت، راهکارهای توسعه سازمانها و … و در سرفصلهای مهندسی همانند کالیبراسیون و … برنامه ریزی نموده و با پیشنهادهای جذاب هزینه ای و اجرایی  برای مشارکت ذی نفعان مستقیم و غیر مستقیم خود در راستای مسئولیت اجتماعی اش به دنبال اشاعه علم و آگاهی در آحاد جامعه ایرانی است.

آموزش ، آکادمی ، آموزش ایزو ، آموزش مدیریت ، آموزش استاندارد ، آموزش سیستم ، آموزش مهندسی ، آکادمی BRS ، استاندارد های ایزو ، استاندارد های مدیریت ، مدیریت کیفیت ، مدیریت سازمان ، بهره وری ، سرمایه گذاری آموزشی ، شرکت BRSM ، تدریس علوم و فنون

https://brs.ir/node/254