بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

2021/09/13 بازدید: 119

مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه رشته هایی مرتبط می باشند

مدیریت پروژه به مدت طولانی با اصطلاح سازمان موقت مرتبط شده است، در حالیکه مدیریت کیفیت با اصطلاح “سازمان دائمی” مرتبط می باشد. با این حال، مدیریت پروژه به عنوان یک رشته با جهت گیری به سمت مدیریت سازمان های دائمی کامل شده است.

این جهت گیری نشان دهنده سازمانی مدرن می باشد که برای مشتریانش از طریق پروژه ها ارزش به ارمغان می آورد و تصمیم گرفته است تا فعالیت های خود را با شروع، اجرای و تحویل پروژه ها سازماندهی نماید. این روند به وسیله محیط کسب و کار و بازارها هدایت می شود، بازارهایی که خواستار آن می باشند که سازمان ها به طور فزاینده ای پاسخگو و پویا باشند. کامل شدن مدیریت پروژه در حال بالا رفتن است. پالس PMI حرفه ای در سال ۲۰۱۲ گزارش داده است که ۲۰ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی جهانی سالانه متخصصان و مدیران پروژه، سازمان های خود دارای مدیریت پروژه کامل در کل توصیف نموده اند. این عدد در سال ۲۰۰۶ ۱۱٪ بوده است.

این مشاهدات مطابق با بررسی بزرگ دیگری که از سوی PWC، که نظرسنجی جهانی در مورد وضعیت مدیریت پروژه می باشد است و در آن بیش از ۶۲٪ شرکت ها در بررسی ۲۰۱۲ در سطح ۴ یا ۵ سطح مقیاس بلوغ کار می نمودند. این رقم در سال ۲۰۰۴ ۲۱٫۹ درصد بود ه است.

گزارش PMI همبستگی روشن بین سطوح بلوغ بالاتر و تحویل به موقع و مطابق با بودجه در پروژه ها را نشان می دهد. افزایش بلوغ مدیریت پروژه یک روند مشخص را نشان می دهد. سازمان ها روشهای فرآیندی را در عملیات های خود اعمال می کنند، به عبارت دیگر، آنها از مدیریت کیفیت در مدیریت پروژه استفاده می نمایند. سازمان ها به طور فزاینده ای اعمال مدیریت پروژه خود را در تمام یا بیشتر تشکیلات خود استاندارد می نمایند.

شرکت بیکران راهکار سعادت

یکی از جنبه های این هم افزایی، روشی است که سازمان مدیریت کیفیت را عملیات های خود پیاده می سازد. به عنوان بخشی از یک پروژه پژوهشی، درک کارکنان سازمان های دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در رابطه با سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان های خود، نحوه سازماندهی سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف این مقاله، روشن نمودن پیاده سازی به عنوان یک پروژه و شیوه های مدیریت پروژه ای است که در اجرای سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 اعمال می شود.

پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 در ۲۱ سازمان از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریفته با مدیران کیفیت مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد به طور کلی سازمان به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت به عنوان یک پروژه می نگرد و از ابزار های استاندارد مدیریت پروژه ، البته در گستره هایی متفاوت و به روش های مختلف استفاده می کند. تعهد و مشارکت مستقیم مدیریت، و همچنین مشارکت مستقیم کارکنان، و آمادگی خوب و تنظیم هدف یک عامل کلیدی برای پیاده سازی موفق این سیستم می باشد.

می توان نتیجه گرفت که سازمان هایی که برای هزینه های اجرایی داخلی خود برنامه ریزی می نمایند ، یعنی هزینه مشارکت مستقیم کارکنان، که احتمالا سیستم های مدیریت کیفیت را در مورد زمان انتظار می رود، اجرا می نمایند – زمان اجرای آنها برای سازمان هایی که به این هزینه داخلی نگاه نمی نمایند ، کوتاه تر است.

شرکت بیکران راهکار سعادت، اخذ گواهینامه استاندارد، ایزو، مدیریت، سازمان، مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت، مشتری، کسب و کار، پروژه

۰۲۱۲۶۷۶۰۰۰۱

info@brs.ir

منبع: https://brs.ir/node/260