دوره آموزش آنلاین سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

2021/09/20 بازدید: 139

دوره های سر ممیزی، دوره های پیشرفته انجام ممیزی است.

این دوره در ۵ روز کاملا کارگاهی برگزار می شود.

مباحث دوره:

بحث در خصوص ممیزی سازمان ها به عنوان ممیز شخص سوم

آشنایی با چالش ها و بحران های ممکن در شرکتهای مختلف

به همراه یادگیری دانش و مهارت هدایت

تکنیک های ممیزی براساس الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

تعیین اهداف مزایای یک ممیزی ISO 45001:2018

تفسیر دقیق و درست الزامات ISO 45001:2018 برای بکارگیری و انجام ممیزی

آشنایی با آخرین تکنیک های ممیزی و نحوه به کارگیری آن در موارد مرتبط

آشنایی با نقش ممیز در فرآیند ممیزی

در پایان دوره نیز در صورت قبولی افراد در آزمون نهایی، گواهینامه ای تحت اعتبار IRCA  صادر خواهد شد.

این دوره توسط مدرسین تایید شده توسط سازمان IRCA  برگزار خواهد شد.

ISO 45001

شرکت بیکران راهکار سعادت

https://brs.ir/node/266

۰۲۱۲۶۷۶۰۰۰۱

INFO@BRS.IR

دوره آموزشیوبینارایزو ۴۵۰۰۱برگزاری دوره سرممیزیآموزش ممیزی