شناسایی مدرک آموزشی اصل و گواهینامه های آموزشی معتبر ( با مورد کاوی گواهینامه اصل انستیتو BRS)

2021/09/22 بازدید: 163

شناسایی مدرک و گواهینامه های آموزشی معتبر ( تشخیص گواهینامه های آموزشی تقلبی)

مقدمه

ثروت اصلی هر جامعه ای مردمان آن سرزمین هستند و این مردمان هستند که نیروی کار را تشکیل می دهند و توانایی و قدرت تولید و خلق ارزش را بوجود می آورند و برای نیروهای کار در هر کشوری کسب مهارت های آموزشی از اولویت های ابتدایی به حساب می آید.

آموزش یکی از اساسی ترین شاخصه های توسعه در هر کشوری است. بنابراین جامعه علاقمند است که در تخصص و مهارتهای نیروی کار موردنظر سرمایه گذاری کند و از سوی دیگر ارتباط تنگاتنگی که میان نیروهای آموزش دیده و درامد وجود دارد، نیروی کار را به سوی آموزش و افزایش مهارت سوق می دهد.

آموزش و مدارک صادره 

با توجه به این علاقمندی ها و نیازمندی ها، موسسات و نهادهای آموزشی به ارائه بسته ها و دوره های آموزشی مبادرت می ورزند و علاقمندان هر دوره آموزشی متناسب با نیاز خود نسبت به حضور در دوره  و کسب علم اقدام می نمایند. حال در این اثنی شرکتهایی به ارائه مدارک تقلبی آموزشی مبادرت می کنند که هیچگونه اعتبار و ارزش افزوده ای برای متقاضی ندارد و بعضا متقاضیان اصلا در دوره شرکت نکرده اند به علت این امر که کلاس و دوره ای در دنیای واقع تشکیل نگردیده است. حال صرفنظر از برگزاری یا عدم برگزاری دوره توسط مراکز غیر مجاز، خروجی نهایی این فرایند یک مدرک تقلبی و نامعتبر خواهد بود که به هیچ عنوان مرتفع کننده درخواست دانشجو و فراگیر، مبتنی بر دریافت یک مدرک داخلی یا بین المللی معتبر را پاسخ نخواهد داد.

در نتیجه علاقمندان و فراگیران دوره های آموزشی می بایست نسبت به اعتبار موسسه برگزار کننده و مدارک منتج از دوره ها تحقیق و اکتشاف لازم را بنمایند.

انستیتو BRS

انستیتو BRS  متعلق به شرکت بین المللی BRSM از جمله مراکز و موسسات معتبر آموزشی در منطقه است که تمام گواهینامه های صادره ان به تایید شرکت مادر یعنی BRSM ترکیه می رسد و در صورت ثبت در سایت اصلی این انستیتو به آدرس:

https://brsinstitute.org/

امکان ردیابی گواهینامه صادره در صفحه ؛

https://brsinstitute.org/node/4

برقرار خواهد بود و شرکت BRSM این گواهینامه های معتبر آموزشی را تضمین می کند .

انستیتو BRS با فعالیت در بیش از ۲۰ کشور دنیا و برگزاری دوره های معتبر علمی و مهارتی با صدور گواهینامه های آموزشی مورد تایید، نقش بسزایی در توانمند سازی انسانها و سازمانها به عهده داشته است. این موسسه آموزشی با خط مشی ارائه دوره های آموزشی دارای ارزش افزوده ، توانسته آثار مستقیم و غیر مستقیم  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و …  زیادی را در جوامع به جای بگذارد و دانش آموختگان زیادی با بهره گیری از این فرصت های آموزشی به اهداف متعالی خود دست یافته اند.

 موسسات و اموزشگاههای معتبر آموزشی بسیاری در دنیا پس از طی مراحل مختلف و دنبال کردن الزامات آموزشی و عملیاتی انستیتو BRS در حوزه آموزش، بعنوان شریک کاربردی شرکت BRSM و انستیتو BRS شناخته شده و می توانند با کسب مجوز از انستیتو BRS به برگزاری دوره های برنامه ریزی شده بپردازند. لازم به ذکر است بازرسان و مسئولین آموزش انستیتو BRS تمام دوره های تحت اعتبار خود را تحت کنترل دارند و هر دوره آموزشی که الزامات مدنظر انستیتو BRS را پاس نکند از پوشش و اعتبار دهی انستیتو BRS و شرکت BRSM خارج می گردد.

آگاهی فراگیران و آموزشگاهها

 بر همه برگزار کنندگان دوره های آموزشی و فراگیران دوره های آموزشی واجب است که نسبت به تمیز گواهینامه های آموزشی با اصالت از گواهینامه های آموزشی تقلبی شناخت پیدا کنند و در صورت اهمیت مدارک آموزشی با سازمانهای معتبری همانند انستیتو BRS

همکاری کنند تا نسبت به اعتبار مدارک دریافتی اطمینان خاطر داشته باشند.

نمونه گواهینامه اصل

نمونه ای از گواهینامه های صادره توسط انستیتو BRS در ایران که قابلیت ردیابی در سایت https://brsinstitute.org/  را داشته و توسط شرکت BRSM هم مورد تایید است به شکل ذیل است:

گواهینامه BRS INSTITUTE معتبر

نمایندگی BRSM در ایران

در حال حاضر در کشور ایران، شرکت بیکران راهکار سعادت به عنوان نماینده قانونی شرکت BRSM  معرفی گردیده است و تمامی امور مرتبط با BRSM در ایران نماینده قانونی آن اداره می شود و مسئولیت موسسات همکار در حوزه آموزش نیز به طبع این نمایندگی از جانب BRS INSTITUTE به این نمایندگی محول شده است.

این نمایندگی به آدرس اینترنتی 

/https://brs.ir

و شماره تماس ۲۶۷۶۰۰۰۱ به آدرس پستی سعادت آباد خیابان سپیدار پلاک ۱۰ در حال فعالیت می باشد.

منبع خبر :

https://brs.ir/node/267

آموزش مدیریت ، گواهینامه آموزشی ، گواهینامه آموزشی اصل ، گواهینامه آموزشی مهارت ، مدرک آموزشی ، مدرک آموزشی معتبر ، مدرک آموزشی اصل ، گواهینامه آموزشی تقلبی 

گواهینامه اموزشیآموزش BRSانستیتو BRSگواهینامه آموزشی اصلگواهینامه آموزشی معتبرگواهینامه BRS