پدیده شوم و مذموم مدرک فروشی در کشور

2017/07/04 بازدید: 1,267

دوستان و همکاران گرامی
متاسفانه با پدیده شوم و مذموم مدرک فروشی در کشور مواجه هستیم
بسیاری از متقاضیان تایید صلاحیت که این گونه مدارک را خریداری می کنند و سپس تقاضای تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت را دارند، ادعا دارند که با همین مدارک شرکت دیگری را تایید صلاحیت نموده اید.
در برخی موارد شرکت خریدار این مدارک، حتی به خود زحمت نمی دهد نام شرکت قبلی که مدارک متعلق به آن بوده را عوض نماید.
این گونه شرکت های خریدار مدارک که فریب سود جویان فروشنده مدارک را می خورند نمی دانند تایید صلاحیت صرفا ارائه یک سری مدارک نیست و لازمه آن درک صحیح از یک نظام سیستماتیک و هدفمند مدیریتی و فنی است و باید توسط تک تک اجزاء سیستم درک و اجرا گردد.
تقاضا داریم در سطح وسیع اطلاع رسانی نمایید تا جامعه را از وجود افراد سود جویی که جز منافع شخصی هیچ چیز دیگری را نمی شناسند آگاه نماییم.
ارسال گردیده از طرف رئیس مرکز ملی تائید صلاحیت ایران .