شرکت های دارای ایزو۱۳۴۸۵

2017/07/27 بازدید: 1,258

با توجه به خبر درج گردیده در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۵ ، تاقبل از تایید مجدد شرکت BRSM به نمایندگی بیکران راهکار سعادت، شرکتهای دارای گواهینامه از شرکت BRSM که زیر نظر اداره کل تجهیزات پزشکی فعالیت می نمایند می توانند نسبت به انتقال اعتبار گواهینامه خود به سایر شرکتهای مورد تائید توسط اداره کل تجهیزات پزشکی ایران اقدام نمایند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره های۲۶۷۶۱۲۸۱و۲۶۷۶۱۵۸۶ تماس حاصل فرمائید.