هم اندیشی چالشهای کارآفرینی

۱۳۹۶/۱۰/۰۵ بازدید: 151

همزمان با شب یلدا وبا همکاری شرکت های بیکران راهکار سعادت و چالشگران ادراک ناب جلسه هم اندیشی با موضوع چالشهای کارآفرینی در ایران در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. در این جلسه که جمعی از کارآفرینان ونماینده شرکتهای دانش بنیان واستارت آپ حضور داشتند ابتدا خانم مهندس یوسفی پور به نمایندگی از شرکت چالشگران ادراک ناب به تشریح روند تبدیل یک ایده به یک تجارت پرداخته و روند طی شده توسط شرکت خود را طی دو سال گذشته تشریح نمودند. در ادامه آقای مهندس بهنام به نمایندگی از شرکت بیکران راهکار سعادت به تشریح مشکلات وچالشهای کارآفرینی در ایران پرداختند.

4 5 6