جدیدترین ویرایش استاندارد ایزو ۱۰۰۰۲

۱۳۹۷/۰۵/۰۸ بازدید: 159

ویرایش جدید استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان از سوی سازمان جهانی ایزو انتشار یافت .

تغییرات ملموسی در ISO10002:2018  نسبت به ویرایش گذشته این استاندارد مشاهده می شود .

متن استاندارد را از لینک زید می توانید دانلود نمایید :

 

http://brs.ir/wp-content/uploads/2018/07/ISO-10002-2018-.pdf