انتشار استاندارد مدیریت تاثیر تغییرات آب و هوایی: ISO 14090

۱۳۹۸/۰۴/۰۹ بازدید: 410

مدیریت تاثیر تغییرات آب و هوایی: اولین استاندارد بین المللی برای تطبیق منتشر شده است
هنگامی که برخی از بزرگترین ابر شرکت ها در جهان ارزش مواد معدنی را برای کسب و کار خود در حدود یک تریلیون دلار ارزش گذاری می کنند، تاثیر تغییرات اقلیمی نمی تواند نادیده گرفته شود. شرکت ها نیاز به انطباق دارند و یک استاندارد جدید به تازگی توسعه یافته است تا به انطباق انها با شرایط آب و هوایی کمک کند.

آب و هوای شدید، درجه حرارت رو به رشد و انتشار گازهای گلخانه ای، همه جنبه هایی از شرایط اقلیمی ما است که می تواند بر کسب و کار تاثیر بگذارد. آنها همچنین می توانند باعث خلق فرصت هایی شوند. گزارش اخیر کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (UNFCCC) نشان داد که گروهی از بزرگترین شرکت های جهان که مجموعا حدود ۱۷ تریلیون دلار ارزش دارند، هزینه های مربوط به تغییرات اقلیمی را در کسب و کارهای خود تقریبا ۱ تریلیون دلار ارزش گذاری کرده اند. از سوی دیگر، آنها ارزش بالقوه استفاده از فرصت های تجاری را بیش از دو برابر ارزش گذاری می کنند.

بنابراین، داشتن برنامه های قوی برای انطباق با تغییرات آب و هوایی، کلید موفقیت تجاری است.

ایزو ۱۴۰۹۰، سازگاری با تغییرات اقلیمی – اصول، الزامات و دستورالعمل ها، اولین استاندارد در طیف وسیعی از استانداردهای ایزو در این حوزه است و هدف آن کمک به سازمان ها در ارزیابی تاثیرات تغییرات آب و هوا می باشد و طرح هایی را برای سازگاری موثر ارائه می دهد. این به آنها کمک می کند تا ریسک ها را شناسایی و مدیریت کنند، و همچنین فرصت هایی را که ممکن است تغییرات آب و هوایی را به همراه داشته باشد، درک کنند.

این استاندارد چارچوبی را ارائه می دهد که سازمان ها را قادر می سازد تا در هنگام طراحی و اجرای سیاست ها، استراتژی ها، برنامه ها و فعالیت های مربوط به انطباق تغییرات اقلیمی توجه دقیق داشته باشند.

جان دورا، هماهنگ کننده گروه کاری سازمان جهانی ایزو که استاندارد را توسعه داد، گفت که تغییرات آب و هوا مانند تغییرات آب و هوایی غیر منتظره و تغییرات دمایی می تواند تاثیر قابل توجهی بر خط پایین (organization’s bottom line)سازمان داشته باشد، و اگر سازمانها برای مواجهه با آن آمادگی لازم را نداشته باشند، آسیب های زیربنایی یا اختلال در کسب و کار خود را بوضوح خواهند دید: “درک اثرات آب و هوایی نه تنها برای اعمال اقدامات اقلیمی است، بلکه تصمیمات سازمانی بر اساس ریسک ها و فرصت ها ساخته می شود، بنابراین انعطاف پذیری در زنجیره ارزش مانند خرید، سرمایه گذاری و بیمه مفید است. ”

لیانگ سان افزود: “ایزو ۱۴۰۹۰ سازمان ها را قادر می سازد تا اثرات آب و هوایی را ارزیابی و خود را آماده اتطباق با تغییرات سازد و آنها را مقاوم تر می سازد. این همچنین به آنها کمک خواهد کرد که فرصت های بالقوه برای به حداکثر رساندن استفاده از منابع یا منابع جدید درآمد را مشخص کنند. ”

استاندارد جدید ISO برای همه انواع سازمان ها مفید است، صرف نظر از این که آیا طرح های انطباق در آن قرار دارند. پیاده سازی همچنین کاربران را قادر می سازد به طور مستقیم به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در اقدامات جوی (SDG 13) کمک کنند.

ISO 14090 توسط گروه کاری ۹ کمیته فنی ISO / TC 207، مدیریت زیست محیطی، کمیته فرعی ۷، مدیریت زیست محیطی و فعالیت های مرتبط با آن، توسط دبیرخانه مشترک توسط SAC، عضو ISO برای چین و SCC، عضو ISO برای کانادا توسعه داده شده است.

این در نظر گرفته شده است که استاندارد جامعی برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی باشد، و کمیته همچنین بر روی استانداردهای دیگر که راهنمای بیشتری را ارائه می دهند، کار می کند. این شامل ایزو ۱۴۰۹۱، سازگاری با تغییرات آب و هوایی – آسیب پذیری، اثرات و ارزیابی ریسک و ایزو ۱۴۰۹۲، مدیریت GHG و فعالیت های مرتبط: الزام و هدایت برنامه ریزی سازگاری برای سازمان ها از جمله دولت های محلی و جوامع است.

 

منبع : https://brs.ir/?p=279

انتشار استاندارد مدیریت تاثیر تغییرات آب و هوایی: ISO 14090