iSO 26000 – استاندارد مسئولیت اجتماعی

۱۳۹۸/۰۴/۱۱ بازدید: 292

iSO 26000 – استاندارد مسئولیت اجتماعی

کسب و کارها و سازمان ها در خلاء کار نمی کنند. ارتباط آنها با جامعه و محیط زیست که در آن مشغول فعالیت هستند، عوامل مهمی در ادامه کار آنها به شکل اثربخش است. همچنین به طور فزاینده ای در اندازه گیری عملکرد کلی آنها مورد استفاده قرار می گیرند.

ایزو ۲۶۰۰۰ دستورالعمل و راهنمایی است که چگونه شرکت ها و سازمان ها می توانند به شیوه ای اجتماعی عمل کنند. این بدان معنی است که سازمانها به نحوی اخلاقی و شفاف عمل کنند که به سلامت و رفاه جامعه کمک گردد.

ایزو ۲۶۰۰۰: ۲۰۱۰

ایزو ۲۶۰۰۰: ۲۰۱۰ یک استاندارد راهنماست و ارائه دهنده الزامات نیست، بنابراین نمی تواند بر خلاف سایر استانداردهای شناخته شده ISO مورد تأیید (cannot be certified) قرار گیرد .
در عوض، این استاندارد کمک می کند تا مشخص شود چه مسئولیت اجتماعی، به شرکت ها و سازمان ها کمک می کند اصول را به اقدامات موثر تبدیل کنند و بهترین شیوه های مربوط به مسئولیت اجتماعی را در سطح جهانی به اشتراک بگذارند. این هدف در همه انواع سازمانها صرفنظر از فعالیت، اندازه یا مکان آنها است.

این استاندارد در سال ۲۰۱۰ پس از پنج سال مذاکره میان بسیاری از سهامداران مختلف در سراسر جهان نهایی شد. نمایندگان دولت، سازمان های غیردولتی، صنایع، گروه های مصرف کننده و سازمان های کارگری در سراسر جهان در توسعه آن شرکت داشتند، یعنی این نشان دهنده توافق بین المللی است.

پشتیبانی از اجرای ISO 26000

ISO 26000 توسط یک گروه کاری از حدود ۵۰۰ کارشناس توسعه یافته است. در خلال انتشار این استاندارد، گروه کاری منحل شد.

مدارک و مستندات برای حمایت از اجرای ISO 26000:
پروتکل ارتباطات – سازمانها می توانند از اصطلاحات مناسب استفاده کنند تا در مورد استفاده خود از ISO 26000 ارتباط برقرار کنند
مواد آموزشی پایه ایزو ۲۶۰۰۰ در قالب پاورپوینت و آموزش پروتکل آموزش [PDF]
کسانی که ISO 26000 را با دستورالعمل های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD”” برای شرکت های چند ملیتی و برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد (اهداف توسعه پایدار) پیوند می دهند.

 

منبع : https://brs.ir/?p=283

 

https://brs.ir/?p=283