دکتر ایزو

دکتر ایزو

مقاله مروری صنعت غذا:تأثیر عملکرد گرمایی بر عاملیت پروتئین شیر در رابط های امولسیون

این مقاله در جهتت ترکیب اطلاعات اخیر در مورد فرآیندپذیری گرمایی پروتئین شیر می باشد که بر شکل مولکولی به صورت توده ای و به ویژه رابط های آن تأثیرگذار می باشد، که در عوض نیز با توجه به ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی در پروتئین های شیر امولسیون ها را به صورت ثابت و پایدار درآورده اند.

2021/05/15 بازدید: 73

اتمام ممیزی و صدور گواهینامه شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا از سال ۱۳۸۲ به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بهره برداری کشور در حوزه نیرو و نفت و گاز توانسته است در جهت حفظ دارایی های مشتریان، ایمنی و دوستی با محیط زیست، مسئولیت پذیری، اخلاق تجاری، نوآوری و تعالی گام های خیره کننده ای بردارد.۱۵درصد سهم بازار داخلی بهره برداری ۱۷۴ تعمیرات …

2021/05/12 بازدید: 67

آیا استاندارهای مدیریت در کشورهای در حال توسعه مفید هستند؟ نقش شرکتهای بزرگ ارائه دهنده استاندارد های ایزو در موفقیت سازمانها چگونه است؟

سازمانهایی از طراحی و پیاده سازی استاندار های ایزو بهره خواهند برد که در ابتدا سازمان خود و قابلیتهایش را به خوبی شناسایی نمایند و بتوانند فرایند های سازمانی خود را به درستی تصویر کنند.

2021/05/07 بازدید: 86

نقش ممیزی شخص سوم در تعالی سازمانی(تاثیر خبرگی ممیزان در کشف نقاط قوت و قابل بهبود)

استانداردهای مدیریت به تنهایی شاید گره گشا نباشند لکن با بهره گیری از تیم فنی مجرب خواه به عنوان نیروهای داخلی و خواه تیمهای مشاور و ممیزی می تواند سازمان را در حرکت در مسیر رشد یاری نماید

2021/05/05 بازدید: 104

آموزش استانداردها و سیستمهای مدیریت را با آکادمی BRS تجربه کنید

​ شرط توسعه در کشورهای در حال توسعه را می توان آموزش موثر دانست. آموزش در هر رشته و طبقه ای متناسب با نیازهای فراگیران می بایست تعریف گردد و با بهره گیری از متدهای روز دنیا در زمینه آموزش می توان اثربخشی آن را مضاعف نمود. رابطه مستقیم آموزش و توانمند سازی در بسیاری از مدلهای آموزش و تعالی …

بازدید: 107