دکتر ایزو

دکتر ایزو

سه چشم انداز برای ارزیابی نوآوری­های اجتماعی

​ با وجود تقاضای قوی از سوی نهادهای سیاستگذاری، توسعه شاخص­های نوآوری هنوز یک وظیفه در انتظار تحقق است. این به این دلیل است که هنوز هیچ توافق جامعی در مورد نوآوری اجتماعی که عامل تعیین کننده آن هستند و مناسب­ترین روش­های اندازه گیری و ارزیابی نوآوری­های اجتماعی و معیارهای مورد نیاز برای این منظور هستند وجود ندارد. به رغم …

2020/09/09 بازدید: 9

ارزیابی پروژه در پروژه های نوآورانه (مدیریت پروژه)

​ ارزیابی را می‌توان به عنوان بررسی سیستماتیک کیفیت پروژه‌ها، زیر پروژه‌ها، برنامه‌ها، زیر برنامه‌ها و هر یک از عناصر یا اجزای آن‌ها برای ایجاد دانش جدید، حمایت‌ از تصمیم‌گیری، توسعه سازمانی در پاسخ به انتظارات ذینفعان و کمک به ارزش اجتماعی و سازمانی ارائه کرد. ارزیابی از لحاظ نظری و عملی مبتنی بر دستاورد‌ها، رویکرد‌ها و روش‌های شناخته‌شده از …

بازدید: 13

ایزو ۲۶۰۰۰ و سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) (چکیده ای از مقاله علمی پژوهشی)

بدلیل پیچیدگی ساختار نظری و به دلیل این که اندازه‌گیری‌های یک بعد یکنواخت، یک دیدگاه نسبتا محدود از عملکرد شرکت در حوزه‌های اجتماعی و محیطی مربوطه را ارائه می‌دهد، ایجاد یک مقیاس واقعی نمایندگی CSR (مسئولیت اجتماعی شرکت) بسیار دشوار بود . مطالعات پیشین طیف وسیعی از اندازه‌گیری‌های CSR را طراحی کرده‌اند . این‌ها شامل ابزارهای بررسی انتخاب اجباری ،شاخص …

2020/09/05 بازدید: 13

شرکت واحد اتوبوسرانی موفق به دریافت گواهینامه های استاندارد کیفیت و محیط زیست از شرکت BRSM شد

شرکت واحد اتوبوسرانی از قدیمی ترین و خوشنام ترین شرکتهای خدمت رسان دولتی ایران موفق به دریافت گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱ و ۹۰۰۱ از شرکت BRSM گردید.

2020/09/03 بازدید: 22

پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ (EMS) در سازمانهای کوچک و متوسط (مقاله پژوهشی)

در مقالات زیادی در مورد نقش استانداردهایی همچون ایزو ۱۴۰۰۱ بحث شده است، استانداردهایی که به شرکت‌ها در پیاده‌سازی سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) داخلی و همچنین به بهبود عملکرد شرکت‌ها کمک می‌کنند (اریمورا و همکاران، ۲۰۱۶؛ جانستون ۲۰۲۰). اما هنوز مشخص نیست که انگیزه‌های استراتژیک در استفاده از ایزو ۱۴۰۰۱ چگونه عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی را ارتقا می‌بخشند (به …

بازدید: 21