دکتر ایزو

دکتر ایزو

تعادل مدیریت شهری با نگاه ویژه به استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و مقوله محیط زیست

استانداردهای جهانی محیط زیست از جمله ایزو ۱۴۰۰۱ از بدو ایجادشان، کمک شایانی به کنترل آلودگی ها و جلوگیری از بحرانهای زیست محیطی دنیای پیرامونی خود داشته اند. شرکت بیکران راهکار سعادت BRS با درک اهمیت چنین استانداردهایی همواره به دنبال خدمات رسانی مطلوب در چنین حوزه های تاثیرگذاری است که با همراهی خیل عظیم مشتریان آگاه خود بتواند نقش پررنگی در …

2020/12/30 بازدید: 317

آیا انجام ممیزی استانداردهای ایزو به شکل ریموت و از راه دور امکان پذیر است؟ آیا شرکت BRS ممیزی ایزو از راه دور انجام می دهد؟

شرکت بیکران راهکار سعادت نماینده شرکت BRSM پیشرو در ارائه خدمات حوزه ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت از جمله اولین شرکتهای ارائه دهنده خدمات ممیزی استانداردهای ایزو به شکل از راه دور بوده است.

2020/12/29 بازدید: 310

همکاری BRS و مجموعه تولید کنندگان لوازم خانگی و آشپزخانه -ممیزی مبتنی بر استانداردهای ایزو

با توجه به رشد روزافزون صنعت لوازم خانگی و آشپزخانه های صنعتی و خانگی و علاقمندی مدیران و مالکان این حوزه صنعتی به دریافت استانداردهای بین المللی و رعایت اصول سیستمی مرتبط، در طی تفاهم نامه ای میان شرکت بیکران راهکار سعادت و شرکتهای تولید کننده انبوه این محصولات ممیزی این سازمانهای براساس استانداردهای جهانی ایزو به شرکت BRS واگذار …

2020/12/23 بازدید: 325

استاندارد آموزشی ISO 21001:2018 چیست ؟ چگونگی اخذ استاندارد سیستم مدیریت آموزشی سازمانهای آموزشی ایزو ۲۱۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸

راهنمای جامع استاندارد ISO 21001:2018  و چگونگی اخذ استاندارد سیستم مدیریت آموزشی سازمانهای آموزشی ISO 21001:2018 سازمانهای آموزشی – سیستمهای مدیریتی برای سازمانهای آموزشی ایزو ۲۱۰۰۱ یک استاندارد بین المللی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد تهیه شده و ابزارهای مدیریتی را برای سازمانهایی که محصولات و خدمات آموزشی ارائه می دهند، ارائه می دهد. این استاندارد قصد دارد …

2020/12/22 بازدید: 327

ممیزی ISO 14001 و بررسی نظام مدیریت سبز شهرداری منطقه ۱۰ توسط شرکت BRS

در ممیزی شخص سوم شهرداری منطقه ۱۰ توسط شرکت بیکران راهکار سعادت ‘BRS’، فرایندهای زیست محیطی و نظام مدیریت سبز این سازمان بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار گرفت.

2020/12/21 بازدید: 320