دکتر ایزو

دکتر ایزو

آکادمی آموزش BRS برگزار می کند: وبینار دوره آموزش سیستم (نظام) پیشنهادات

ضرورت مشارکت کارکنان در سازمانهای امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است نظام پیشنهادات، تکنیکی است که میتوان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن میتوانند پیشنهادات، ایده ها ، ابتکارات و نظرات خود را …

2021/09/05 بازدید: 9

EPA

برخورداری از آب سالم و کافی حق اولیه همه انسان ها است. امروزه در بسیاری از نقاط مختلف جهان منابع آب شرب رو به کاهش می باشد و یا به علت ورود آلاینده های مختلف، کیفیت مطلوب خود را از دست داده اند. اغلب کشورها جهت تهیه و توزیع آب سالم و قابل شرب برای هر یک از پارامترهای فیزیکی، …

2021/09/02 بازدید: 12

آخرین گزارش IPCC جهت تغییرات آب و هوایی

ISO از سیاست گذاران با راه حل های مورد توافق بین المللی پشتیبانی می کند. بر اساس آخرین یافته های هیئت دولت تغییرات آب و هوا (IPCC) ، برجسته ترین مقام جهانی در زمینه آب و هوا ، اگر اقدامات جدی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام نشود ، آینده بشر مبهم به نظر …

2021/08/23 بازدید: 24

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و جهان

چنان‌چه مالک یک شرکت بین المللی هستید یا در حوزه حسابداری شرکت‌هایی به منظور بازار جهانی فعالیت دارند، باید از استانداردهای حسابداری بین المللی برای تهیه گزارشات مالی و حسابداری خود استفاده کنید. این استانداردها مبنا و معیار جهانی حسابداری هستند و همان زبان بین المللی حسابداری محسوب می شود. ولی در ایران ممکن است تفاوت‌هایی در این استانداردها وجود داشته باشد. …

2021/08/22 بازدید: 16

سلامت روان در محل کار

زندگی کاری می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بهزیستی روانشناختی ما داشته باشد و همه‌گیری کنونی، توجه همگان را به اهمیت این موضوع جلب کرده‌ است. با توجه به این که کارفرمایان مسئول حفظ سلامت روانی- اجتماعی و جسمی کارکنان خود هستند، اولین استاندارد بین‌المللی جهان در این حوزه به تازگی منتشر شده ‌است.استاندارد ISO 45003 (مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، ایمنی و سلامت روانشناختی در محیط …

2021/08/14 بازدید: 22