اخذ ایزوی معتبر

اخذ ایزوی معتبر

کتاب بازگشت به انسان

چگونه رهبران بزرگ در عصر انزوا، ارتباط ایجاد می‌کنند
دان اسکوابل (پرفروش‌ترین نویسنده نیویورک تایمز)

۱۳۹۹/۰۳/۱۰ بازدید: 17

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵: ویرایش ۲۰۱۹

مدیریت شایستگی و توسعه افراد با یکدیگر ارتباط دارند: توسعه افراد بخشی از مدیریت شایستگی است و افراد شایسته به توسعه نیاز دارند. این دو ساختار ارتباطی درونی با هم دارند و از بسیاری جهات جدا نشدنی و غیرقابل تفکیک هستند.

۱۳۹۹/۰۳/۰۸ بازدید: 19

ایجاد فضاهایی برای نوآوری در آموزش و یادگیری مادام العمر

گذار از جامعه صنعتی به جامعه مبتنی بر دانش و تغییر فناورانه و اجتماعی پیوسته، آموزش و یادگیری مادام العمر (E & LLL) چالش برانگیزی است که نیازمند پاسخ­های ساختاری جدید و کوتاه بسیار بیشتری است. ورای روش­های مختلف برای مدرن سازی و بهبود E & LLL، نوآوری اجتماعی به­طور جهانی در حال برجسته شدن در مناظرات سیاسی، علمی و …

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ بازدید: 38

هنر و علم داده کاوی

​​​​​​​زمینه داده‌کاوی مدیریت نوین با داده‌ها پیش برده می‌شود: مشتریان و داده‌های شرکت، به عنوان دارایی‌های راهبردی[۱] به رسمیت شناخته می‌شوند. تصمیمات براساس اندازه‌گیری‌های عینی بهتر از تصمیمات براساس عقاید ذهنی هستند که ممکن است گمراه‌کننده و جانبدارانه باشند. داده‌ها از تمام انواع دستگاه‌های ورودی جمع‌آوری می‌شوند و باید تحلیل، پردازش و تبدیل به اطلاعاتی شوند که جواب‌ها را آشکار …

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ بازدید: 42

پویایی اقتصاد نوین چگونه بوجود می آید؟

پویایی به شیوه های متنوعی ظاهر می شود. این نوشته در ادامه به بررسی این موضوع می پردازد که این اقتصادهای تاریخ ساز چرا و چگونه بوجود می آیند. یک اقتصاد نوین، با عباراتی که در اینجا به کار برده شده است، به معنی اقتصاد امروزی نیست بلکه به معنی اقتصادی است که دارای میزان قابل توجهی از پویایی می …

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ بازدید: 38