اخذ ایزوی معتبر

اخذ ایزوی معتبر

صدور اولین گواهینامه SHS:2020 توسط شرکت BRSM در ایران

صدور گواهینامه ایمنی و بهداشت Safety and Hygiene Scheme

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ بازدید: 44

مقاله نگرش سیستمی به موضوع کرونا و طرح ایمنی و بهداشت SHS

نگرش سیستمی به موضوع کرونا و طرح ایمنی و بهداشت SHS درس‌های کرونا؛ «بدون نگرش سیستمی، انسان و جامعه محکوم به شکست است» علی بهنام خانیکی*[۱]،حجت اله باقری**[۲] [۱] Behnam@BRS.ir     کارشناس ارشد مدیریت و مدیراجرایی شرکت BRSM  [2] Bagheri@BRS.ir کارشناس ارشد مهندسی پزشکی و مدیرعامل شرکت BRSM ۰-مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر همه گیری های جهانی بر …

۱۳۹۹/۰۲/۲۱ بازدید: 50

“Safety and Hygiene System “SHS

Ver 2.1.0 March 2020 ۰       Preface………………………………………………………………………………………………………………… 3 ۱       Scope………………………………………………………………………………………………………………….. 4 ۲       Normative references…………………………………………………………………………………………….. 4 ۳       Business Environment…………………………………………………………………………………………….. 4 ۴       System Requirements…………………………………………………………………………………………….. 4 ۵       Preliminaries…………………………………………………………………………………………………………. 4 ۵٫۱         Leadership…………………………………………………………………………………………………….. 4 ۵٫۲         SHS Team………………………………………………………………………………………………………. 5 ۵٫۳         Policy……………………………………………………………………………………………………………. 5 ۵٫۴         Objectives……………………………………………………………………………………………………… 5 ۶       Planning and support:…………………………………………………………………………………………….. 5 ۶٫۱         Risk Management……………………………………………………………………………………………. 5 ۶٫۲         Document and record control……………………………………………………………………………. 5 ۶٫۳         Work Environment………………………………………………………………………………………….. 6 ۶٫۴         HR………………………………………………………………………………………………………………… 6 …

۱۳۹۹/۰۲/۱۸ بازدید: 29

متن استاندارد سیستم ایمنی و بهداشت (SHS)

فهرست استاندارد: مقدمه دامنه مراجع محیط کسب و کار الزامات سیستم مقدمات ۵-۱ مدیریت ۵-۲ کمیته SHS ۵-۳ خط مشی ۵-۴ اهداف برنامه ریزی و پشتیبانی ۶-۱ مدیریت ریسک ۶-۲ کنترل مستندات سازی ۶-۳ محیط کار ۶-۴ منابع انسانی ۶-۵ ابزار، وسایل و تجهیزات کنترل و عملیات ۷-۱ پیش از شروع ۷-۲ شروع ۷-۳ پس از اتمام کار ۷-۴ آمادگی …

بازدید: 36

طرح ریزی و اجرای استاندارد ایزو ۱۰۰۰۳- رضایت مشتری- راهنمائی برای حل اختلاف برون سازمانی

اصول طرح ریزی و اجرای استاندارد ایزو ۱۰۰۰۳- رضایت مشتری- راهنمائی برای حل اختلاف برون سازمانی ۶ طرح ریزی، طراحی و توسعـــه ۶-۱ کلیــــات سازمان بایستی طرح ریزی، طراحی و توسعه یک فرآیند حل اختلاف اثربخش و کارا را انجام دهد. این امر شامل ایجاد روشهای اجرائی ضروری برای فرآیند حل اختلاف است. ۶-۲ اهــــداف سازمان بایستی اهدافی که قرار …

۱۳۹۸/۰۹/۰۶ بازدید: 134