دکتر ایزو

دکتر ایزو

ارزیابی پروژه در پروژه های نوآورانه (مدیریت پروژه)

​ ارزیابی را می‌توان به عنوان بررسی سیستماتیک کیفیت پروژه‌ها، زیر پروژه‌ها، برنامه‌ها، زیر برنامه‌ها و هر یک از عناصر یا اجزای آن‌ها برای ایجاد دانش جدید، حمایت‌ از تصمیم‌گیری، توسعه سازمانی در پاسخ به انتظارات ذینفعان و کمک به ارزش اجتماعی و سازمانی ارائه کرد. ارزیابی از لحاظ نظری و عملی مبتنی بر دستاورد‌ها، رویکرد‌ها و روش‌های شناخته‌شده از …

2020/09/09 بازدید: 65

ایزو ۲۶۰۰۰ و سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) (چکیده ای از مقاله علمی پژوهشی)

بدلیل پیچیدگی ساختار نظری و به دلیل این که اندازه‌گیری‌های یک بعد یکنواخت، یک دیدگاه نسبتا محدود از عملکرد شرکت در حوزه‌های اجتماعی و محیطی مربوطه را ارائه می‌دهد، ایجاد یک مقیاس واقعی نمایندگی CSR (مسئولیت اجتماعی شرکت) بسیار دشوار بود . مطالعات پیشین طیف وسیعی از اندازه‌گیری‌های CSR را طراحی کرده‌اند . این‌ها شامل ابزارهای بررسی انتخاب اجباری ،شاخص …

2020/09/05 بازدید: 61

شرکت واحد اتوبوسرانی موفق به دریافت گواهینامه های استاندارد کیفیت و محیط زیست از شرکت BRSM شد

شرکت واحد اتوبوسرانی از قدیمی ترین و خوشنام ترین شرکتهای خدمت رسان دولتی ایران موفق به دریافت گواهینامه های ایزو ۱۴۰۰۱ و ۹۰۰۱ از شرکت BRSM گردید.

2020/09/03 بازدید: 82

پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ (EMS) در سازمانهای کوچک و متوسط (مقاله پژوهشی)

در مقالات زیادی در مورد نقش استانداردهایی همچون ایزو ۱۴۰۰۱ بحث شده است، استانداردهایی که به شرکت‌ها در پیاده‌سازی سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) داخلی و همچنین به بهبود عملکرد شرکت‌ها کمک می‌کنند (اریمورا و همکاران، ۲۰۱۶؛ جانستون ۲۰۲۰). اما هنوز مشخص نیست که انگیزه‌های استراتژیک در استفاده از ایزو ۱۴۰۰۱ چگونه عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی را ارتقا می‌بخشند (به …

بازدید: 80

چک لیست کنترل عملیات در طرح ایمنی و بهداشت SHS

 طرح ایمنی و بهداشت SHS  به گواه کارشناسان پاندمی کرونا از بهترین طرحها و استانداردها برای کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شناخته شده است. در ادامه نمونه ای از چک لیست کنترل عملیات بهداشتی یکی از پروژه های شرکت BRSM آورده شده است. در پارکینگ، از اخذ وجه نقد از مشتریان در هنگام خروج از خودداری شود. مبلمان …

2020/09/02 بازدید: 80