دکتر ایزو

دکتر ایزو

پیاده سازی ایزو ۱۴۰۰۱ (EMS) در سازمانهای کوچک و متوسط (مقاله پژوهشی)

در مقالات زیادی در مورد نقش استانداردهایی همچون ایزو ۱۴۰۰۱ بحث شده است، استانداردهایی که به شرکت‌ها در پیاده‌سازی سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) داخلی و همچنین به بهبود عملکرد شرکت‌ها کمک می‌کنند (اریمورا و همکاران، ۲۰۱۶؛ جانستون ۲۰۲۰). اما هنوز مشخص نیست که انگیزه‌های استراتژیک در استفاده از ایزو ۱۴۰۰۱ چگونه عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی را ارتقا می‌بخشند (به …

2020/09/03 بازدید: 83

چک لیست کنترل عملیات در طرح ایمنی و بهداشت SHS

 طرح ایمنی و بهداشت SHS  به گواه کارشناسان پاندمی کرونا از بهترین طرحها و استانداردها برای کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شناخته شده است. در ادامه نمونه ای از چک لیست کنترل عملیات بهداشتی یکی از پروژه های شرکت BRSM آورده شده است. در پارکینگ، از اخذ وجه نقد از مشتریان در هنگام خروج از خودداری شود. مبلمان …

2020/09/02 بازدید: 84

استانداردهای آموزش در دانشگاه ها و نوآوری اجتماعی

 نوآوری خدمات دارای چهار ویژگی زیر است: خدمات دارای محیطی ناپایدار و ناروشن هستند؛ تعریف محدوده خدمات می‌تواند دشوار باشد؛ خدمات تعاملی هستند، و مستلزم مشارکت مشتری در فرایندهای نوآوری هستند؛ و به دلیل تنوع­پذیری بالای آنها، ممکن است شرکت‌ها در هنگام نوآوری خدمات، از مجموعه‌ای از رویکردهای موردی و موقتی استفاده کنند. به علاوه، رویکرد چندعاملی در نوآوری اجتماعی …

بازدید: 71

نوآوری در دانشگاهها و ارزیابی نوآوری اجتماعی در محیطهای آکادمیک (مقاله پژوهشی)

جهانی سازی باعث علاقه وافر به دو موضوع به ظاهر متفاوت در سرتاسر جهان شده است: دانشگاه ها به عنوان موتورهای نوآوری و مناطق به عنوان موتورهای رشد اقتصادی.دانشگاه نهادی است که قرن ها وجود داشته و از زمان آغاز فعالیت ، همواره ماموریت خود  را تغییر داده و به روز کرده است و در این راستا اهداف و فعالیت های …

2020/09/01 بازدید: 66

نمونه دستورالعمل آموزش در طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ایزو

۱– هدف: هدف از تدوین این دستورالعمل حصول اطمینان از صلاحیت و آگاهی پرسنل ، شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی ، برنامه ریزی و اجرای آموزش ونحوه تعیین میزان اثر بخشی آموزشها برای کلیه پرسنل که فعالیتهای مرتبط باایمنی وانطباق محصول را بر عهده دارند می باشد.  2- دامنه کاربرد : کلیه فعالیتهای مرتبط با آموزش کارکنان در سطح سازمان …

2020/08/30 بازدید: 81