دکتر ایزو

دکتر ایزو

آکادمی آموزش BRS برگزار می کند: انواع بیماریهای واگیر و راههای پیشگیری با تمرکز بر استاندارد ISO45005:2020-SHS2020

با توجی به پاندمی کرونا در دنیای امروز کسب و کارها دچار بحرانهای عظیمی شده اند و بسیاری از آنها توان مقابله با این ریسک خانمانسوز را نداشتند و مجبور به تعطیلی و یا کاهش فعالیتها خود شدند.

2021/09/05 بازدید: 70

آکادمی آموزش BRS برگزار می کند: وبینار دوره آموزش سیستم (نظام) پیشنهادات

ضرورت مشارکت کارکنان در سازمانهای امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است نظام پیشنهادات، تکنیکی است که میتوان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایین ترین سطح آن میتوانند پیشنهادات، ایده ها ، ابتکارات و نظرات خود را …

بازدید: 73

EPA

برخورداری از آب سالم و کافی حق اولیه همه انسان ها است. امروزه در بسیاری از نقاط مختلف جهان منابع آب شرب رو به کاهش می باشد و یا به علت ورود آلاینده های مختلف، کیفیت مطلوب خود را از دست داده اند. اغلب کشورها جهت تهیه و توزیع آب سالم و قابل شرب برای هر یک از پارامترهای فیزیکی، …

2021/09/02 بازدید: 70

آخرین گزارش IPCC جهت تغییرات آب و هوایی

ISO از سیاست گذاران با راه حل های مورد توافق بین المللی پشتیبانی می کند. بر اساس آخرین یافته های هیئت دولت تغییرات آب و هوا (IPCC) ، برجسته ترین مقام جهانی در زمینه آب و هوا ، اگر اقدامات جدی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام نشود ، آینده بشر مبهم به نظر …

2021/08/23 بازدید: 82

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و جهان

چنان‌چه مالک یک شرکت بین المللی هستید یا در حوزه حسابداری شرکت‌هایی به منظور بازار جهانی فعالیت دارند، باید از استانداردهای حسابداری بین المللی برای تهیه گزارشات مالی و حسابداری خود استفاده کنید. این استانداردها مبنا و معیار جهانی حسابداری هستند و همان زبان بین المللی حسابداری محسوب می شود. ولی در ایران ممکن است تفاوت‌هایی در این استانداردها وجود داشته باشد. …

2021/08/22 بازدید: 75