دکتر ایزو

دکتر ایزو

چرا شرکتهای غذایی نیازمند استانداردهای ایمنی غذا مانند ایزو ۲۲۰۰۰ و HACCP هستند؟

اجرای استانداردهای بین المللی در بازار نشان دهنده یک عنصر ضروری در روند بهبود رقابت پذیری یک شرکت است. مراقبت از مشتری، مواد غذایی سالم و ایمن و استانداردهای زیست محیطی تنها برخی از شرایطی را نشان می‌دهد که دربردارنده تبعیت دنیای کسب و کار مدرن از استانداردهای محصولات غذایی است. بنابراین برای شرکت‌های مواد غذایی ضروری است که سیستم‌های …

2020/10/03 بازدید: 365

شناسایی عدم اجرای قانون در بررسیهای حوادث حرفه ای (iso 45001)

در خصوص شناسایی عدم اجرای قانون در گزارش­های بازرسی، گومز (۲۰۰۸) نمونه­های بسیاری در خصوص حوادث مرگبار را بررسی کرد تا بتواند دسته­های غالب علت­ها را شناسایی کند و سپس آنها را با ملزومات قانونی و سطوح اجرای قانون یا عدم وجود آنها در زمان نیاز، ترکیب کرد. او متعاقبا مجموعه­ای از نقاط کور را شناسایی کرد که در آنها …

2020/09/29 بازدید: 360

محدودیت در اجرا و گسترش ISO 22000 FSMS

گزارش زیر حاصل یک پژوهش علمی در زمینه پیاده سازی و توسعه استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ است. بسیاری از مطالعات با محدودیت‌های احتمالی که ممکن است اجرای FSMS را مشکل سازند، پرداخته شده است. با این وجود، هیچ تلاش عمیقی برای شناسایی دلایل عدم اجرای شرکت‌های زنجیره غذایی یا عدم جذب هیچ یک از بسیاری از استانداردهای معتبر FSMS وجود ندارد. به منظور پر کردن …

2020/09/28 بازدید: 347

پیشینه تحقیقات در زمینه شناسایی عدم اجرای قانون در بررسی­های حوادث حرفه ­ای (ایزو ۴۵۰۰۱)

۱٫۱ پیشینه تحقیقات در زمینه شناسایی عدم اجرای قانون در بررسی­های حوادث حرفه ­ای در خصوص شناسایی عدم اجرای قانون در گزارش­های بازرسی، گومز (۲۰۰۸) نمونه ­های بسیاری در خصوص حوادث مرگبار را بررسی کرد تا بتواند دسته­ های غالب علت­ها را شناسایی کند و سپس آنها را با ملزومات قانونی و سطوح اجرای قانون یا عدم وجود آنها در زمان …

2020/09/26 بازدید: 362

چیدمان و آرایش تیمهای ایمنی و بهداشت غذایی HACCP

کار گروهی در سازمان­ها به نظر می­رسد که روندهای موجود در راستای استفاده از تیم­ها در محیط کار، که از دهه ۱۹۸۰ رشد خاصی داشته است، نقشی در پذیرش گسترده روش تیمی به عنوان مناسب­ترین راه برای توسعه موثر HACCP داشته­اند. دلایل استفاده از تیم­ها در سازمان­های تجای شامل باورهایی در این زمینه است که عملکرد تیمی بر عملکرد غلبه …

2020/09/22 بازدید: 365