دکتر ایزو

دکتر ایزو

ممیزی موسسه سبا بهین گمار پویا (Iran Interview) بر اساس استاندارد ۱۰۶۶۷ ( کانون ارزیابی و توسعه)

ارزیابی وثبت وصدور گواهینامه بین المللی در حوزه استاندارد ایزو ۱۰۶۶۷ نیز از جمله استانداردهای پیشنهادی تیم تحقیق وتوسعه شرکت BRSM  در ایران می باشد. در طی سالهای گذشته اقدامات شایسته ای از طرف کانون های ارزیابی وتوسعه جهت ارزیابی میزان شایستگی پرسنل سازمانها انجام پذیرفته و صحه گذاری این مهم توسط مراجع اعتباردهی براساس استاندارد های بین المللی مورد تقاضای کارفرمایان …

2020/11/26 بازدید: 695

استاندارد ایزو ۱۰۶۶۷؛ ارائه خدمات ارزیابی،‌ دستورالعمل‌ها و روش‌ها برای ارزیابی کارکنان در محیط کار و سازمان

امروزه مهمترین مولفه سازمانی که با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی در سازگاری، بقاء و توسعه بنگاه‌ها می‌تواند موثر واقع گردد، سرمایه انسانی سازمان‌ها است. این موضوع دغدغه مهمی در مدیریت سازمان‌ها و واحدهای منابع انسانی آنها ایجاد کرده است. ارزیابی شایستگی پرسنل جهت کسب/حفظ یک شغل یا سمت بسیار حائز اهمیت وهمچنین پیچیده است. بسیاری از فعالیتهای تجاری موفق/ ناموفق، حاصل چیدمان …

بازدید: 675

ممیزی ریموت (از راه دور) گاز استان قم توسط شرکت BRSM

به دلیل به شیوع ویروس کرونا و دستورالعمل ممیزی از راه دور شرکت بین المللی BRSM، ممیزی شرکت گاز استان قم نیز به صورت ریموت توسط ممیزان شرکت بیکران راهکار سعادت به انجام رسید. با توجه به مسئولیت اجتماعی  شرکت BRSM و اهمیت مقابله با فراگیری پاندمی کرونا برای مدیران ارشد این شرکت بعنوان یک شرکت پیشرو در ارائه خدمات …

2020/11/22 بازدید: 673

آغار فرآیند ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست مناطق شهرداری تهران بزرگ توسط شرکت BRSM

آغار فرآیند ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست مناطق شهرداری تهران بزرگبراساس قرارداد منعقد گردیده فی مابین شرکت بیکران راهکار سعادت BRSMو سازمان  مدیریت پسماند شهرداری تهران، خدمات ممیزی وصدور گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست مناطق شهرداری ۴، ۸،۹،۱۰،۱۸و۱۹ تهران بزرگ به شرکت BRSM واگذار گردیده است. لذا فرآیند ممیزی این مناطق با انجام ممیزی مرحله اول در شهرداری منطقه ۱۸ …

بازدید: 672

ممیزی و صدور استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ ، ایزو ۹۰۰۱ سیمان ارومیه توسط شرکت BRSM

شرکت سیمان ارومیه در سایه تلاش مدیران خدوم و پرسنل زحمت کش خود موفق به دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت بر اساس استاندارد های ISO 45001:2018 سیستم ایمنی و بهداشت شغلی ، ISO 9001:2015  سیستم مدیریت کیفیت ، ISO 14001:2015  سیستم مدیریت محیط زیست از مرجع BRSM با اعتبار IAS امریکا گردید. پس از طی ۱۲ نفر روز ممیزی شهودی توسط ممیزان خبره شرکت بیکران راهکار سعادت از مجموعه های …

2020/11/21 بازدید: 677